Треба любити життя більше, ніж сенс життя…

Треба любити життя більше, ніж сенс життя…

Одним з найвідоміших письменників та новелістів, психологія творів якого проникає до найтемніших куточків людського розуму, є Федір Достоєвський. Його творчість справила неабиякий вплив на художню літературу XX століття. Завдяки чому було сформовано ідеї модернізму й екзистенціалізму як у літературі та критиці, так і в психології й теології.

Найбільш відомими творами Федора Михайловича є «Злочин і покарання», «Ідіот», «Брати Карамазови» та «Біси», які вважаються «романами ідей», де розглядаються вічні та актуальні питання філософії та політики. Кожен з цих творів відомий своєю психологічною глибиною, адже Достоєвський спеціалізувався на аналізі патологічних станів розуму, які призводять до божевілля, вбивства та самогубства, а також на дослідженні емоцій приниження, самознищення, тиранічного панування та вбивчої люті.

Літературна спадщина Ф. М. Достоєвського мала великий вплив на Фрідріха Ніцше, Андре Жіда, Камю, Жан-Поля Сартра, Андре Мальро, Михайла Булгакова та багатьох інших.

Не зважаючи на час, твори Достоєвського продовжують захоплювати мільйони читачів по всьому світу, завдяки напруженому сюжету та наріжними питаннями про віру, сенс буття та страждання.

З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Федора Михайловича Достоєвського, ми підготували презентацію «Треба любити життя більше, ніж сенс життя», присвячену життю та творчості письменника.

 

Список літератури:

 1. Анцыферов Н. П. Душа Петербурга. Быль и миф Петербурга. Петербург Достоевского. - М. : Книга, 1991. - 465 с. 
 2. Бурсов Б. И. Избранные работы: в 2-х т. / Б. И. Бурсов. - Л. : Худож. лит., 1982.
 3. Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского " Бедные люди" [Текст] : художественная лит-ра / В. Е. Ветловская. - Л. : Худож. лит., 1988. - 205 с.
 4. Волгин И. Л. Последний год Достоевского: Ист. записки. - М. : Сов. писатель, 1991. - 543 с.
 5. Волгин И. Л. Родиться в России...: Достоевский и современники : жизнь в документах. - М. : Книга, 1991. - 607 с.
 6. Долинин А. С. Достоевский и другие. - Л. : Худож. лит., 1989. - 478 с.
 7. Достоевский Ф. М. Бедные люди. Двойник : Петербургская поэма. - М. : Сов. Россия, 1985. - 272 с.
 8. Достоевский Ф. М. Белые ночи : сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. - М. : Худож. лит., 1973. - 71 с.
 9. Достоевский Ф. М. Бесы. - М. : Худож. лит., 1990. - 670 с.
 10. Достоевский Федор Михайлович.
      Братья Карамазовы [Текст] : Роман в четырех частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. - М. : Худож. лит., 1985. - 511 с.
 11. Достоевский, Ф. М. Возвращение человека. - М. : Сов. Россия, 1989. - 560 с.
 12. Достоевский Ф. М. Идиот. - М. : Худож. лит., 1983. – 605.
 13. Достоевский Ф. М. Повести и рассказы: в 2 т.. - М. : Государственное издательство художественной литературы, 1956.
 14.  Достоевский Ф. М. Подросток. - Ташкент : Государственное учебно-педагогическое издательство УзССР, 1956. - 567 с.
 15. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т.. - Л. : Наука, 1972 - 1990.
 16. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. - М. : Худож. лит., 1970. - 525 с.
 17. Достоевский Ф. М. Рассказы. - Петрозаводск : Карелия, 1985. - 445 с. 
 18. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 10 т.. - М. : Гослитиздат, 1956 - 1958.
 19. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. - М. : Моск. рабочий, 1981. - 350 с.
 20. Карякин Ю. Ф. Самообман Раскольникова. Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". - М. : Худож. лит., 1976. - 158 с. 
 21. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. Книга о романе Достоевского "Преступление и наказание". - М. : Худож. лит., 1986. - 412 с. 
 22. Кобылянский В. И. Анализ здоровья Ф. М. Достоевского, его личности и творчества с позиций генетики. Часть 1 // Клинич. медицина : науч.-практ. журн. - 2015. - Т. 93, N 2. - С. 24-33.
 23. Кобылянский В. И. Анализ здоровья Ф. М. Достоевского, его личности и творчества с позиций генетики. Часть II // Клинич. медицина = Clinical Medicine : науч.-практ. журн. - 2015. - Т. 93, N 3. - С. 27.
 24. Осмоловский О. Н. Достоевский и русский психологический роман. - Кишинев : Штиинца, 1981. - 167 с.
 25. Поддубная Р. Н. Федор Достоевский. - Харків : Ранок, 2002. - 80 с. 
 26. Поспелов Г. Н. Творчество Ф. М. Достоевского. - М. : Знание, 1971. - 64 с.
 27. Селезнев Ю. И. Достоевский. - М. : Мол. гвардия, 1990. - 543 с.
 28. Семенов Е. И. Роман Достоевского "Подросток" : проблематика и жанр. - Л. : Наука, 1979. - 168 с.

 

10.11.2021

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту