Найкращий подарунок – книга

Наукова бібліотека висловлює щиру подяку: професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я Михалюку Євгену Леонідовичу; професору, кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., Резніченку Юрію Григоровичу за подарований бібліотеці підручник

Михалюк Є. Л. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії / Є. Л. Михалюк, Ю. Г. Резніченко. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 164с.

Вказаний підручник підготовлено з врахуванням діючого навчального плану і програми з навчальної дисципліни “Фізична реабілітація та спортивна медицина” для підготовки у вищих навчальних закладах МОЗ України фахівців галузі знань 1201 “Медицина” та спеціальностями 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія”, 7.12010003 “Медико-профілактична справа”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” з кваліфікацією “Лікар”, відповідно до скорегованого навчального плану МОЗ України, який розроблено на принципах Європейської кредитно-трансферної системи, а також на основі Галузевих стандартів вищої освіти, та затверджено МОЗ України 24.03.2015 р.
Програма підготовлена у відповідності до “Рекомендацій щодо розроблення програм навчальних дисциплін”, затверджених Наказом МОЗ України від 12.10.2004 p., №492, а також з урахуванням “Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу”, затвердженої МОЗ України 15 квітня 2014 року.
 

14.09.2018

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR