Найкращий подарунок - книга

Фармацевтична ботаніка : збірник тестів з поясненнями для ліцензійного іспиту "Крок 1. Фармація" / уклад. Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська, А.Г. Сербін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 202 с.

Навчальний посібник включає тестові завдання першого рівня, створені колективом викладачів фармацевтичної ботаніки ЗДМУ і викладачами однопрофільних курсів ВНЗ України , які входять до банку тестів "Крок 1" (ботаніка) Центру тестування МОЗ України (2005-2017 рр.) та перевірені часом на валідність і достовірність. У відповідності до навчальної програми "Фармацевтична ботаніка" тести розподілені на 2 модуля і 6 змістових субмодулів. Посібник включає тести з модуля 1 «Анатомія рослин» і модуля 2 «Морфологія генеративних органів. Елементи систематики, фітоекології та геоботаніки». Структура тестів: кожний тест складається з завдання, правильної відповіді і 4-х дистракторів, стислого пояснення.

 

Фармацевтична ботаніка: сценарій онлайн-курсу для підготовки студентів 2,3,4 курсів фарм. факультетів денної та заочної форми навчання до складання Дії «КРОК-1 ФАРМАЦІЯ» /уклад. Ю.І. Корнієвський, В.Г. Корнієвська., Г.В. Мазулін - Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. - 248 с.

Мета розробки онлайн-курсу: створити мотивацію до навчання, з’ясувати, який матеріал дисципліни є важливим, визначити, які питання потребують додаткового опанування, допомогти у структуруванні та засвоєнні програмного матеріалу, надати змогу здійснювати самоконтроль. Узагальнений матеріал може бути використаний для поточного, підсумкового контролю знань з дисципліни "Фармацевтична ботаніка" та підготовки студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Фармація".


Систематика растений. Модуль 2 систематика растений : конспект лекций для студентов иностранных граждан 2 курса фарм. факультета / составители: Ю. И. Корниевский, В. Г. Корниевская. - Запорожье: ЗГМУ, 2017. - 116 с.

Модуль 2 составлен в соответствии с программой, с учетом требований Болонской конвенции, отвечает современным требованиям учебных изданий высшей школы государств Европы, знакомит с современной филогенетической системой растительного мира, содержит обзор основных таксонов высших растений. Предложенный объем найменований таксонов соответствует программе по фармацевтической ботанике и охватывает определенную часть распространенных в Украине и культивируемых видов, которые широко используются в медицине, фармации, косметике, гомеопатии, ароматерапии. Материал изложен и проиллюстрирован на примерах лекарственных растений таким образом, чтобы предоставленная информация была лучше усвоена, нашла свое дальнейшее воплощение в профессионально направленных дисциплинах и была использована специалистами в практической деятельности.

22.12.2017

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR