Книги ніколи не виходять із моди

Книги ніколи не виходять із моди

Читати корисно! Книги освічують душу, піднімають і зміцнюють людину, пробуджують в ній кращі прагнення, гострять її розум і пом’якшують серце 

У. Теккерей

Напередодні Міжнародного дня дарування книг, ми готові підбити певні підсумки. Тож, дозвольте поділитися з вами важливими та приємними цифрами. У 2022 році ми отримали у подарунок 940 видань, серед яких: книги, дисертації, магістерські роботи та автореферати. А вже на початку 2023 нам знову є чим похвалитися, адже протягом року бібліотека отримує велику кількість примірників цікавої та корисної літератури.

Ми завжди радо приймаємо подарунки від шановних користувачів, видавництв та колег. Колектив бібліотеки щиро дякує всім, хто долучається до постійної акції «Подаруй бібліотеці сучасну книгу»!

Дозвольте представити добірку нещодавно подарованих бібліотеці видань, які невдовзі стануть частиною наших фондів. Особливо приємно, що серед переданих примірників, вагому частку складають книги, авторами яких є співробітники нашого університету.

Компетентнісний підхід у медичній освіті: метод. посіб. / А. Мигаль, Н. Трамбовецька, Н. Єрьоменко [та ін.]. – Київ, 2021. – 76 с.

Основною парадигмою сучасної вищої освіти став компетентнісний підхід до підготовки спеціалістів, які б відповідали основним запитам роботодавців та суспільства. Саме виходячи з компетентностей, якими повинен володіти випускник ЗВО, необхідно вибудовувати навчальний процес, визначати його основні цілі та обирати методи й інструменти навчання. Такий підхід не лише наблизить вітчизняну вищу освіту до Європейських і світових стандартів, а й зробить її цікавою, сучасною та результативною.

Особливо важливе значення компетентнісний підхід має в медичній освіті. Якщо минулими десятиліттями основний акцент робився на інформаційній складовій та практичних навичках (значно меншою мірою), зовсім мало уваги приділяли дуже важливій професійній характеристиці лікаря – формуванню усвідомленого ставлення, розвитку «м’яких» навичок, які є абсолютно необхідними як при роботі з пацієнтами, так і в командній роботі медичних працівників.

Методичний посібник буде цікавим і корисним для викладачів всіх рівнів освіти і різних вікових категорій, оскільки він розкриває не лише зміст компетентнісного підходу, а й наочно ілюструє особливості побудови навчального процесу з визначенням цілей та вибору педагогічних інструментів із активним залученням студентської аудиторії, та наведені рекомендації проведення оцінювання знань.

Куліченко А. К. Інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США: історія та сучасність. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2021. – 542 с.

Монографію присвячено висвітленню інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. У роботі розкрито витоки й ґенезу інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США; окреслено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США; висвітлено освітні та наукові інновації медичних коледжів університетів США; визначено інноваційний потенціал творчого використання в національній педагогічній теорії та практиці прогресивного досвіду США на основі вивчення ґенези й сучасного стану вищої медичної освіти в Україні.

Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями компоративної педагогіки.

Михалюк Є. Л. Діагностика і профілактика захворювань та травм, що виникають унаслідок нераціональних занять спортом: навч. посіб. / Є. Л. Михалюк, В. В. Сиволап. – Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2022. – 200 с.

Навчальний посібник призначено для самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів при підготовці до практичного заняття «Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою і спортом».

 

 

Перинатальні ураження нервової системи / Резніченко Ю. Г., Резніченко Г. І., Борзенко Ю. В. [та ін.]. – Запоріжжя: Просвіта, 2020. – 364 с.

В книжці систематизовані та узагальнені дані сучасної літератури про перинатальні ураження нервової системи. Авторами представлені результати власних клінічних спостережень та експериментальних досліджень. Авторами на підставі власних досліджень представлено сучасне уявлення щодо молекулярно-біохімічних механізмів ураження ЦНС після перинатальної гіпоксії. Обґрунтована необхідність проведення лікування супутньої соматичної патології. Вперше обґрунтована можливість цілеспрямованого використання засобів метаболітотропної терапії. Запропонований 5-етапний комплекс заходів, направлених на зменшення частоти перинатальних уражень нервової системи та її ускладнень.

Для педіатрів, дитячих неврологів, неонатологів, акушерів-гінекологів.

Радіаційна безпека при рентгенодіагностичних дослідженнях / А. І. Севальнєв, М. І. Костенецький, А. В. Куцак [та ін.]. – Львів: Видавець Марченко Т. В., 2022. – 108 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання безпеки застосування рентгенівського випромінювання при проведенні медичних рентгенодіагностичних процедур. Надана характеристика рентгенівського випромінювання, описані його фізичні властивості та вплив на організм людини. Видання має на меті сприяти кращому засвоєнню знань з питань дотримання правил радіаційної безпеки та зниження променевого навантаження на персонал та пацієнтів при проведенні рентгенологічних процедур.

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням вимог чинних в Україні нормативних документів з питань радіаційної безпеки персоналу та пацієнтів при рентгенологічних дослідженнях. Також враховано рекомендації міжнародних організацій (МКРЗ та НКДАР) з радіаційної безпеки.

Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять зі студентами II, III, IV курсів медичних факультетів, фармацевтичного факультету спеціальностей «Педіатрія», «Медицина», «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фармація, промислова фармація», «Технології медичної діагностики та лікування», для лікарів лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності, а також для фахівців органів регулюючого контролю, що працюють в галузі радіаційної безпеки.

Фітотерапія в гастроентерології: навчальний посібник / В. І. Кривенко, Ю І. Корнієвський, М. Ю. Колесник [та ін.]. – К.: Видавничий дім Медкнига, 2021. – 296 с.

Структура посібника «Фітотерапія в гастроентерології представлена розділами: Передмова. Розділ I. Основні принципи фітотерапії. Розділ II. Біологічно активні сполуки рослин. Розділ III. Фармакогностична характеристика основних лікарських рослин, які використовуються при шлунково-кишкових захворюваннях. Розділ IV. Виготовлення лікарських форм у домашніх умовах. Розділ V. Фітотерапія в гастроентерології. Література. Алфавітний покажчик українських наукових назв лікарських рослин. Алфавітний покажчик латинських назв лікарських рослин. Зміст.

Посібник «Фітотерапія в гастроентерології» авторів В. І. Кривенко, Ю І. Корнієвський, М. Ю. Колесник [та ін.] рекомендовано як додатковий матеріал для самостійної роботи або факультативного навчання до розділу програми «Немедикаментозні методи лікування», а також використання під час тематичного удосконалення лікарів загальної практики – сімейної медицини.

9.02.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту