Новинки з наших фондів

Новинки з наших фондів

Бібліотека ЗДМФУ висловлює щиру подяку Самохіну Ігорю Володимировичу – кандидату медичних наук та колективу авторів (Л. С. Овчаренко, А. О. Вертегел, І. І.Редько, О. М. Чакмазова, О. В. Кряжев) за подаровані примірники навчальних посібників, присвячених дитячим хворобам.

Ці видання розраховані на студентів медичних закладів вищої освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів неонатологів, інфекціоністів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих неврологів, лікарів-слухачів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Кашель при хворобах органів дихання у дітей ( діагностика, лікування) / Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Редько І. І., Самохін І. В. [та ін.]. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2023. – 178 с.

Кашель є найпоширенішим симптомом різних захворювань. У 10-12% дітей раннього і дошкільного віку виявляється персистуючий і хронічний кашель, не пов’язаний з гострими респіраторними захворюваннями.

Проте, не дивлячись на таке важливе місце в семіотиці внутрішніх хвороб, знання лікарів про причини, особливості кашлю, підходах до його діагностики і диференційованого лікування ще далеко не повні, що потребує систематизації відомих сучасних даних.

Лікарі повинні чітко усвідомлювати коли потрібне медикаментозне втручання і на яку ланку патогенезу кашлю потрібно впливати, що і коли чекати від призначеної терапії, як проводити контроль її ефективності. Знання запропонованого матеріалу у навчальному посібнику дозволить спеціалістам успішно вирішувати таку часту проблему педіатрії, як лікування кашлю при захворюваннях органів дихання у дітей.

Природжені інфекції з групи TORCH у новонароджених (токсоплазмоз, цитомегаловірусна та герпетична інфекції) / І. І. Редько, Л. С. Овчаренко, О. М. Чакмазова [та ін.]. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2023. – 92 с.

В останні десятиріччя в Україні інфекційна патологія займає провідне місце серед причин малюкової смертності та захворюваності. Особливо це стосується інфекцій, що входять до складу комплексу TORCH, серед яких провідне місце за негативними наслідками для дитини посідають токсоплазмоз, цитомагаловірусна та герпетична інфекції.

Незважаючи на покращення діагностики та лікування, природжені інфекції з групи TORCH на сучасному етапі залишаються клінічною проблемою. Відсутність діагностичного скринінгу у вагітних та новонароджених, а також не затверджених національних протоколів щодо надання медичної допомоги новонародженим природженими інфекціями групи TORCH стало підґрунтям для написання навчального посібника. Він базується на існуючих світових клінічних настановах, які розроблені на засадах доказової медицини, вітчизняних методичних рекомендаціях щодо надання медичної допомоги новонародженим з інфекційною патологією та з урахуванням практичного досвіду авторів.

Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей / Л. С. Овчаренко, І. І. Редько, А. О. Вертегел [та ін.]. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2023. – 112 с.

Науково-методичною цінністю посібника є викладення матеріалу для сімейних лікарів вперше за проблемою функціональних захворювань органів травлення у дітей. На підставі аналізу використаних вітчизняних та закордонних літературних джерел та власних спостережень узагальнено питання етіології, патогенезу, клінічної та лабораторної діагностики, основні принципи лікування функціональних захворювань ШКТ у дітей різного віку з сучасних позицій. Перевагою даного посібника перед існуючими монографіями та підручниками за проблемою є узагальнений сучасний матеріал для повсякденного самостійного користування сімейними лікарями на амбулаторному етапі з метою ранньої діагностики даної патології та своєчасного направлення пацієнтів у спеціалізований стаціонар для подальшого обстеження.

Для кожного розділу посібника сформульовано контрольні питання, завдяки чому є можливість самостійного закріплення викладеного матеріалу та оцінки ступеню його засвоєння.

 

4.05.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту